#เชียงใหม่ เปิดสวนสาธารณะครั้งแรก ส่งเสริมอ่านหนังสือในสวน #กาดนัดหนังสือในสวน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ #กาดนัดหนังสือในสวน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามอธัยาศัย เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ไฝ่รู้ ไฝ่เรียนให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชื่นชมการอ่านหนังสือ

โดยมีกิจกรรม การประกวดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในหัวข้อ “วิวัฒนการสิ่งมีชีวิต” การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ #ดอกไม้สีน้ำ การจัดจำหน่ายหนังสือจากร้านค้าชั้นนำ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด.

ภาพ/ข่าว ปชส. ท. นครเชียงใหม่

Related posts