#คณะนักศึกษา​หลักสูตร​ผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย​ รุ่นที่ 5 (ปนป.5) บริจาคเงินจากการจัดคอนเสิร์ต​การกุศลโครงการ “จุดประกายชีวิตใหม่ให้น้อง ครั้งที่ 2 ” จำนวน 350,000 บาท

คณะนักศึกษา​หลักสูตร​ผู้นำยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย​ รุ่นที่ 5 (ปนป.5) บริจาคเงินจากการจัดคอนเสิร์ต​การกุศลโครงการ “จุดประกายชีวิตใหม่ให้น้อง ครั้งที่ 2 ” จำนวน 350,000 บาท ให้แก่ ศูนย์​แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ​ มูลนิธิ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่

​ โดยมี ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญ​เงิน​ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รักษา​การแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชา​ศัลยศาสตร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. รับมอบ ทั้งมีการสรุปภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ฯและการให้ความช่วยเหลือ​ผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ ห้องประชุม​บุญ​สม​ มาร์ติน​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts