#นักศึกษาหลักสูตร นศส.1ปี63เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

”นักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม(นศส.)รุ่น1 มศว.ประสานมิตรนำโดยของ
พลตำรวจตรี พงศ์ชัย สุขะสุต ประธาน นศส.รุ่น1
(ประธานชมรมแทนคุณแผ่นดินและประธานนักเรียนนายร้อยตำรวจ(นรต)รุ่นที่28และคณะเข้าจะดูงานพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 3 แห่งได้แก่
1.นำ้พุร้อนสันกำแพง ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับหมู่บ้าน
2.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้าน การจัดทำโครงการ”แม่แจ่ม
โมเดล”โดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนเยี่ยมชมโครงการปลูกและ
สกัดพืชกัญชาเพื่อการรักษา
3.ตลอดจนถึงการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจ.เชียงใหม่

-ทั้งนี้ได้มีผู้บริหารหน่วยงานประกอบด้วย รศ.ดรวีระพล ทองมา อธิการบดี ม.แม่โจ้ ผจก.นำ้พุสันกำแพง และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎร์บนพื้นที่สูง ให้การต้อนรับการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว. ผอ. วุฒิชัย ม่วงมัน

Related posts