#เชียงใหม่ เปิดงานศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี งานสร้างรายได้แก่ราษฏร กับภูมปัญญาที่สืบทอด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน ศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมีครั้งที่ 2

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และนางส่าววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

โดยมีหลายหน่วยงานมาร่วมกันอย่างคึกคัก สำหรับงานศิลปชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระยารมี ครั้งที่ 2 จะมีไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานจะได้นิทรรศผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษผ้าไทย การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ การแข่งขันมารยาทไทย การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง การเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน และการจัดกิจกรรมอื่นๆอีกทากมาย ชมฟรีตลอดงาน

ธนิศา.  (พัช).  รายงาน

Related posts