#ขนส่งตรวจเข้ม ช่วยลดปัญหา pm 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มข้นรถที่มีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน ตรวจรถสาธารณะไปแล้ว 8,347 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 131 คัน แจ้งนำรถไปปรับปรุงแก้ไข และเข้ารับการตรวจใหม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 124 คัน อยู่ระหว่างการแก้ไข ปรับปรุง 7 คัน

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการออกตรวจตามสถานประกอบการ และอู่ของบริษัทต่างๆ ตลอดจนออกตั้งด่านตรวจตามถนนสายต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษ PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง

ภาพ/ข่าว  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

Related posts