#เชียงใหม่ แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมแถลงข่าว ” ความคืบหน้า​การรักษาผู้ป่วย​จากไวรัส​โค​โร​นา​สายพันธุ์​ใหม่ 2019 และการดูแลความปลอดภัย​ของบุคลากร​และประชาชน​ผู้มารับบริการ “

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์​ บำรุ​ง​กิจ​ ผู้​อำ​น​ว​ย​การ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ ผศ.นพ.ธนินนิตย์​ ลีรพันธ์ ผู้​อำ​น​ว​ย​การ​ศูนย์​ศรีพัฒน์ รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์​ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์​เขตร้อนอ.นพ.ปรเมษฐ์​ วินิจ​จะกูล​ อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์​เขตร้อน ภาควิชา​อายุ​รศาสตร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมแถลงข่าว ” ความคืบหน้า​การรักษาผู้ป่วย​จากไวรัส​โค​โร​นา​สายพันธุ์​ใหม่ 2019 และการดูแลความปลอดภัย​ของบุคลากร​และประชาชน​ผู้มารับบริการ ”

 

ให้แก่สื่อมวลชน​ เพื่อสร้างความมั่นใจในการมารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และศูนย์ศรีพัฒน์ ที่ได้เพิ่มมาตรการรองรับอย่างเต็มที่ ( โดยได้กำหนดให้มีการจำกัดทางเข้า -ออก ทั้งหมด 5 จุด โดยทุกทางเข้าออกจะมีจุดคัดกรอง ผู้รับบริการรวมถึงบุคลากรทุกท่าน จะต้องผ่านจุด Themoscan หรือวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยอลกอฮอล์เจลหากพบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือหายใจหอบเหนื่อยและมีประวัติเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและต่างประเทศ ภายใน 14 วัน เจ้าหน้าที่จะแยกเพื่อไปรับการตรวจที่ opd สนามหน้าอาคารนิมานเหมินทร์ -ชุติมา ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค )

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น 15 อาคาร​เฉลิม​พระ​บารมี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts