นครสวรรค์ ///// พสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

อาทิตย์ที่ 26  มีนาคม 2560  เวลา  22.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม  จงจิระ) เป็นประธานปล่อยขบวนรถ ซึ่งพสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง จำนวนประมาณ 750 คน  เดินทางโดยรถบัส 2 ชั้น จำนวน 15 คัน  โดยรองผู้าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายประทีป  ศิลปเทศ   นายบรรลือ  สง่าจิตร) รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 (พ.อ.อดุลย์  ชมเย็น) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ต.อ.อรุณ  แตงนรา)   ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ (นายมานิต  อนรรฆมาศ)  นายอำเภอเมืองนครสวรรค์  (นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์  พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์  ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์  ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์  ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ

ทั้งนี้โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมนวดแผนไทยให้บริการ  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมพนักงานขับรถและรถยนต์ขบวนรถออกเดินทางเวลา 23.00 น.  โดยมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวน  และรถพยาบาลซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ให้การสนับสนุนปิดท้ายขบวน

ภาพ / ข่าว                     อยู่    …. อย่างสิงห์

Related posts