ลพบุรี – บรรยากาศการท่องเที่ยว ในวันเที่ยวของเทศกาลตรุษจีน เริ่มแล้วอย่างคึกคัก 15 วัน 15 คืน กับประเพณี ขึ้นเขาวงพระจันทร์ ภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี รวม 3,790 ขั้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีตำนานกล่าวว่า หากใครได้มานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา จะประสบความสุข สมหวังทุกประการ

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวบ้าน ต.ห้วยโป่ง ได้ร่วมกันเปิดงานประเพณี ขึ้นเขาวงพระจันทร์ นมัสการรอยพระพุทธบาท สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิชิตเขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้น ประจำปี 2563 เพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว เทศกาลตรุษจีน 15 วัน 15 คืน ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


สำหรับในปีนี้ ทางวัดเขาวงพระจันทร์ ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้มากราบนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์ และได้กราบสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ (หลวงพ่อพุทธโชค) ศิลปะแบบเชียงแสน ยุคต้นที่ปะดิษฐ์ฐานอยู่ที่เชิงเขาวงพระจันทร์ ตลอดจน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้ท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดเด่น บนพื้นฐานของวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ด้วย


สำหรับ เขาวงพระจันทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของยอดเขาแห่งศรัทธา ซึ่งมีตำนานคู่เมืองลพบุรีมาช้านาน ด้วยมีรอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดสูงสุดของเขา โดยพุทธศาสนิกชนจะต้องเดินขึ้นบันไดทั้งหมด 3,790 ขั้น เพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทตามคติของพุทธศาสนิกชน เชื่อกันว่าจะได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นบุญสูงสุด และเป็นการเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ของหุบเขาวงพระจันทร์ที่สวยงาม และในทุกๆปีจะมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทวัดเขาวงพระจันทร์ รวม 15 วัน 15 คืน โดยเฉพาะในช่วงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ทางวัดเขาวงพระจันทร์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเส้นทางเดินในช่วงเย็นได้มีการประดับไฟเพื่อความสว่างไสว สวยงาม และเมื่อเดินทางขึ้นถึงยอดเขา นอกจากจะได้กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองแล้ว ยังได้กราบนมัสการเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ เช่น องค์เทพเจ้ากวนอู องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และหลวงพ่อโอภาสี รวมถึงยังได้ชมวิวอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจสวยงามอยู่เบื้องล่างอีกด้วย


สมชาย เกตุฉาย – ลพบุรี / รายงาน โทร. 081 – 9945887

Related posts