#ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานแจ้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เทศบาลนครเชียงใหม่) ให้ดูแลทำความสะอาดสถานที่บริเวณสถานี ให้ถูกสุขลักษณะ

วันที่ 28 มค. 63 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประสานแจ้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร (เทศบาลนครเชียงใหม่) ให้ดูแลทำความสะอาดสถานที่บริเวณสถานี ให้ถูกสุขลักษณะ ประสานแจ้งผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น มือจับ ราวเหล็ก เบาะที่นั่ง และร่วมกับสาธารณสุขคัดกรองผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว  คุณวราภรณ์  ขสจ. เชียงใหม่

Related posts