# สปร. เผย ผลการตรวจวินิจฉัย ศูนย์โรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ สภากาชาดไทย สถาบันบำราศฯและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แจ้งว่า จากการที่มีข่าวพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการตรวจวินิจฉัย ศูนย์โรคติดต่อและโรคอุบัติการณ์ใหม่ สภากาชาดไทย สถาบันบำราศฯและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้


1. ชายไทยอายุ 23 ปีท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน กลับมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยโรงพยาบาลรับย้ายจากโรงพยาบาลเอกชนในวันที่ 25 มกราคม 2563 แรกรับผู้ป่วยไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ
2. หญิงไทยอายุ 31 ปีท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมื่อวันที่ 18-19 กลับประเทศไทยแล้วมีไอ เมื่อวันที่ 22-24 มีไข้ต่ำๆจึงมาตรวจที่ รพ. สวรรค์ประชารักษ์ มีอาการไอ น้ำมูก ไม่เหนื่อยหอบแพทย์ให้นอน รพ. ห้องแยกโรค ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ
ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ไม่พบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019


ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะยังไม่พบการระบาดจากคนสู่คนในประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเกิดอาการเจ็บป่วยภายหลัง ให้แจ้งจุดคัดกรองในโรงพยาบาลฯทุกแห่งทั่วประเทศ

Related posts