#เชียงใหม่ งานเทศกาลเชียงใหม่ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 18 ”

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานเปิดงานเทศกาลเชียงใหม่ไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ครั้งที่ 18 ” วันเสาร์ที่   25 มกราคม 2563 ณ เวทีใหญ่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตลาดวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยมี นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่,คุณภัคนันท์  วินิจชัย  ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายชวลิต  สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานชุมชนตรอกเล่าโจ้วกล่าวต้อนรับรายงานการจัดงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ,พ่อค้า,ประชาชน ร่วมงาน

ส่งเสริมให้ประชาชน ที่ชาวไทยเชื้อสายจีน ได้จัดเทศกาลตรุษจีน และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ
​เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทยเชื้อสายจีนและแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน
​เพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงงานดังกล่าว ได้เดินทางเข้าไปแวะเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน
​เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

งานดังกล่าว จะเน้นศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่


อาทิเช่น การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจีนจาก สมาคม ชมรม มูลนิธิ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การเขียนพู่กันจีน ป้ายอวยพร ภาษาจีน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนและผู้มาร่วมงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จากประเทศมองโกเลีย โดยการสนับสนุนการจากท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่การแข่งขันหมากฮอส การขับร้องเพลงจีน การเชิดมังกรไฟ การเชิดสิงโต การประกวด ตี๋-หมวย สวยเก่ง การประกวด MISS CHINA TOWN การออกร้านอาหารจีน การจำหน่ายสินค้าของชุมชนตรอกเล่าโจ้ว ตลาดต้นลำไย ตลาดวโรรส และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย

มนตรี มั่นคงดี  ผอ. สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม

Related posts