#นักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

นักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จังหวัดอุดรธานี “อุดรธานีเกมส์”
ผลการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
กีฬาเซปัคตะกร้อ ประเภทหญิงคู่นครสวรรค์ แพ้ เขอนแก่น 0-2 ได้รับเหรียญเงิน กีฬาเนตบอลหญิง รอบแรกนครสวรรค์ ชนะ พะเยา 35-18

กีฬายกน้ำหนัก 3เหรียญเงิน รุ่น61 กก. นาย สมศักดิ์ เยอะเยอะ

กีฬากรีฑา
เหรียญเงิน เดินทน 5,000 เมตร
นายตะวัน แก้ววิมล

2 เหรียญทองแดง นาย ภัทรพล นาน้อย  ยกน้ำหนัก รุ่น 67 กก.

ภาพ/ข่าว ดร  สมเจตร์ รอดนารายณ์

 

Related posts