#นครสวรรค์ “นายกไพลิน” ประธานดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประชาคมชุมชนเขาบ่อพลับ

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 / 2563 พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัชโตอิ้ม รองนายกฯและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่,ประชาชน ร่วมประชุมมากมาย ชุมชนเขาบ่อพลับ ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

โดยกำหนดให้ประชาชนประชาคมชุมชนในช่วงระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยจะนำข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อพิจารณาแก้ไขในการเสนอแนวทางพํฒนาชุมชน

เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงจัดโครงการประชาคมขึ้น โดยมีประชาชนร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ่อยม่วงหักพร้อม ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯได้มอบของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ร่วมประชาคมทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

ภาพ/ข่าว    ภูมื   ผช.ปชส.ท.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

ธนิศา  (พัช)   รายงาน

Related posts