#เชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น ก่อนตรุษจีน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เผย พบผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น 5 ราย พร้อมเดินหน้าประชาสัมพันธ์เข้มข้น เฝ้าระวังโรคช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์ สุเมธ องค์วรรณดี  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์โรคปอดอักเสบที่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น  มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือโรคที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีเที่ยวบิน บินตรงจากเมืองอู่ฮั่นมาจังหวัดเชียงใหม่สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน และมีผู้เดินทางเข้ามาแล้วกว่า 1,000 คน  ล่าสุด พบผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค 5 ราย รายแรกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่จากผลตรวจพบว่าไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว และอีก 1 ราย เป็นเด็กหญิงชาวจีน ซึ่งผลตรวจก็ไม่พบเช่นกัน ขณะที่อีก 3 ราย เป็นชายชาวจีน รอผลตรวจเลือดยืนยัน

ในส่วนของมาตรการรับเทศกาลตรุษจีน ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาจำนวนมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น หรือเคยแวะพัก หากตรวจผ่านเครื่องเทอร์โมแสกนแล้ว ให้ติดตามเฝ้าระวังอีก 14 วัน ถ้าพบว่ามีไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้ติดต่อเข้ารับการรักษา สังเกตอาการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และมีมาตรฐานในการควบคุมดูแลรักษาโรค

//////////////

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
21 มกราคม 2563

Related posts