“รอบทิศ สี่แคว” วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ธนิศา ………ซอกแซก

รอบทิศ สี่แคว “  วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563     ลัดเลาะ ลอดช่อง  ตระเวนทุกทั่วถิ่น  ทำหน้าที่สื่อ สะกิด  สะเกา  เล่าข่าวสู่สังคม ทำดีเราชื่นชม ไม่ต้องถามใคร นำเสนอให้ประชาชน ทราบค่   

                                                ******************************************

สาระ น่ารู้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

พิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563 “104 ปี อัตลักษณ์ ประเพณี วิถี แห่งศรัทธา”

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีฯ และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับฯ  ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ,นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยแกผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยมีนายอิทธิ สุเมธโชติเมธา ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563

 

**********************************************

“อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563

 

ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ,งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี ฯ อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ  ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563

 

*************************************************

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่ ติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด

 

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของรัฐบาล ที่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ มีแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน ซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำลดต่ำลงมาก อันเนื่องมากจากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตต์ ในปริมาณที่ลดน้อยลง นอกจากนั้นแล้วน้ำในบึงบอระเพ็ดซึ่งถือว่าเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาสามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 150 ล้านลูกบาศเมตร ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียงประมาณ 64 ล้านลูกบาศเมตร

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวว่า ขณะนี้น้ำในบึงบอระเพ็ดของเรา มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ประมาณ 60 กว่าล้าน ลูกบาศก์เมตร และถ้าเรายังใช้อยู่ โดยใช้ในการเพาะปลูกการเกษตรมากเช่นนี้ ก็คาดว่าน้ำคงจะแห้งในไม่ช้า ระยะเวลาอาจจะเดือนนึง เพราะว่าเราสูบวันละประมาณ 1-2 ล้านลูกบาศก์เมตร ผมอยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ในการช่วยกันประหยัดน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำการเกษตร ก็ขอให้ใช้น้ำการเกษตรเพาะปลูกเฉพาะพืชระยะสั้นหรือพืชที่ใช้น้ำน้อย ส่วนพืชที่ใช้น้ำมาก ก็ขอให้งดในช่วงฤดูแล้งหรือว่าช่วงนี้ เพราะถ้าใช้น้ำมากแล้วเราจะไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค

ขณะนี้กรมชลประทานได้สั่งห้ามไม่ให้สูบน้ำจากแม่น้ำไปทำการเกษตร เนื่องจากต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์

แต่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ก็ขอฝากขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ให้ช่วยกัน ใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตร น้ำในการอุปโภคบริโภค ก็ขอให้ใช้อย่างประหยัด เท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อที่ว่าเราจะได้มีน้ำใช้ไปจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งนี้

**************************************************

ประชุมพิจารณาเรื่อง นโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ประธานกรรมาธิการการตำรวจ
พิจารณาเรื่อง นโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ของสำนักงานตําแห่งชาติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โดยเชิญ ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เข้ามาชี้แจง

************************************************

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผวจ.นครสวรรค์ และข้าราชการ.พ่อค้า.ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563  โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีฯ  อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563

*******************************************************

ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า​ผลการดำเนินงานของคณะ​ทำงาน​ขับเคลื่อนโครงการ​ฟื้นฟู​ อนุรักษ์​และพัฒนาบึงบอระเพ็ด​

 

พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ว.(ท.)   มอบหมาย ร.ท.บุญ​มี​ กำ​จาย ​, ร.ท.​ชาตรี​ สำเภา​รอด​ จนท.ปฎิบัติการ​ฯ​กอ.รมน.จังหวัด​ น.ว.ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า​ผลการดำเนินงานของคณะ​ทำงาน​ขับเคลื่อนโครงการ​ฟื้นฟู​ อนุรักษ์​และพัฒนาบึงบอระเพ็ด​ ครั้งที่​1/2563​ ณ​ ห้องประชุม​ วอร์รูม​ ศูนย์​วิจัยและพัฒนา​ประมงน้ำจืดเขต​ 2​(นครสวรรค์)​โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานคณะ​ทำงาน

****************************************************

ร่วมเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563  

นางกานต์สิรี สุขทวี นายกสโมสรไลออนส์ สี่แคว นครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2562-2563  โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีฯ ณ เวทีต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563  อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ

******************************************************

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักอ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 / 2563 พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัชโตอิ้ม รองนายกฯและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่,ประชาชน โดยกำหนดให้ประชาชนประชาคมชุมชนในช่วงระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยจะนำข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อพิจารณาแก้ไขในการเสนอแนวทางพํฒนาชุมชน ณ ชุมชนวัดพระปรางค์เหลือง.  ณ ศาลาสามมุขวัดพระปรางค์เหลือง และโรงเรียนบ้านเขาไม้เดน อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์

เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงจัดโครงการประชาคม ขึ้น โดยมีประชาชนร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อย่างมากมาย

นอกจากนี้นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ่อยม่วงหักพร้อม ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯได้มอบของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ร่วมประชาคมทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยใช้งบประมาณส่วนตัว

*************************************************************

ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์   จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายสื่อสาธารณะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์  เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การทำงานด้านการสื่อสารสาธารณะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสื่อสารในเขต 3 โดยมี นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันวางแผนการทำงานขับเคลื่อนงานสื่อสารสาธารณะ ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีการกำหนดแผนการทำงาน แนวทางและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

***************************************************************************

นักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายธนารักษ์ ศิริเนาว์ นำนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์เข้ารับโอวาทจาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่จะไปแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563

*****************************************************************

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เตรียมพร้อมรับมือ“ภัยแล้ง”

 

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,พร้อมแหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)  กระแซะ

Related posts