#นครสวรรค์ ลูกม่วง-ขาว คณิตศาสตร์อันดับ 1 ในภาคเหนือ ถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการฯ ถึงผลการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ผลปรากฏว่าทีมนักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ชนะเลิศ ได้คะแนน 168 คะแนน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 51 ทีม จากทุกจังหวัดในภาคเหนือ สำหรับทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ ทีมจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ 159 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ทีม ได้ 150 คะแนนเท่ากัน คือทีมจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ และทีมจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำหรับนักเรียนทั้ง 4 คน ที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ประกอบด้วย ดช.ชนาธิป สัจสันตินุกูล ดญ.ชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ ดญ.บุรพร เรืองแจ่ม และ ดช.ภูริ ศิวสิริการุณย์ ซึ่งทุกคนเป็นนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก


“ต้องขอชมเชยนักเรียนทุกคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนครสวรรค์ได้อีกครั้ง และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ตัวนักเรียนเองที่ขยัน ตั้งใจเรียน ท่านผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน นับว่าเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนนครสวรรค์” นายพันศักดิ์ กล่าวในที่สุด


////

อ. ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts