#เชียงใหม่ เปิดโฉมใหม่ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

🎉🎉เปิดโฉมใหม่ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ บริการและบรรยากาศทัดเทียมสปา
-เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์แพทย์ไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

ซึ่งได้ทำการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานศาสตร์นวดแผนไทย และการตกแต่งให้สวยงาม ภายในงานประกอบด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแพทย์ทางเลือก พิธีทางสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและพิธีบวงสรวงประดิษฐานบรมครูแพทย์ชีวกโกมารวัจจ์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯชาวชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงาน


📌ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 31 ถนนบำรุงบุรี พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ติดกับสถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่) เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. สอบถามรายละเอียดการให้บริการได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 277583

ภาพ/ข่าว.  ปชส. ท. นครเชียงใหม่

Related posts