#นครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม “ วันครู” จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการฯ นายณธนา กัณฐวัฒน์ นางสาวศรินญา จันทร์นารี และนายปารเมศ เจริญพรหม พร้อมคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมกิจกรรม “ วันครู” จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และเข้ารับรางวัลครูดีเด่น โดยมีนายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว. ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์

Related posts