#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรภาคเช้าในกิจกรรม “ วันครู” ประจำปี 2563

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมทำบุญตักบาตรภาคเช้าในกิจกรรม “ วันครู” ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว ดร. สมเจตร์ รอดนารายณ์

Related posts