#นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ รณรงค์อาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การรณรงค์ อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ ตรุษจีนปากน้ำโพ พ.ศ.2563” กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการที่เทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอาหารที่ประชาชนบริโภค ที่จะต้องปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ตรวจหาสารปนเปื้อน 4 ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา และฟอร์มาลีน จากอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบสารปนเปื้อนในทุกตัวอย่างการสุ่มตรวจ ในส่วนของกิจกรรม “การรณรงค์ อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ ตรุษจีนปากน้ำโพ พ.ศ.2563” ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย การรณรงค์การล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธี การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน การตรวจเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ การตรวจมาตรฐานเครื่องชั่ง และการแนะนำการติดป้ายราคาสินค้า โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสาขา ชั่งตวงวัด เขต 1-5 นครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ และชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์

ในการนี้นอกจากการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารดังกล่าว เทศบาลนครนครสวรรค์ยังได้รณรงค์การงดใช้โฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว (No Foam No Plastic Bags) เนื่องจากถุงพลาสติกและโฟมเป็นสาเหตุอันนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้า หรือภาชนะใช้ซ้ำหรือวัสดุอื่นทดแทน เพื่อลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก โดยมุ่งเน้นให้เริ่มดำเนินการจากตนเอง ซึ่งหากทุกท่านช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติกก็จะมีส่วนทำให้ปัญหาภาวะโลกร้อนมีแนวโน้นที่ลดลงได้

ธนิศา.   (พัช)  รายงาน

Related posts