#เชียงใหม่ ​พิธี​เปิด​การ​อบรมเรื่อง ข้อบังคับ​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ 2561 เกี่ยวกับ​การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.)​ และการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ศ.นพ.มานิต​ ศรี​สุ​ร​ภา​นนท์​ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรมเรื่อง ข้อบังคับ​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ 2561 เกี่ยวกับ​การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ.)​ และการสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม

เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง​ทางวิชาการ โดยมี ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา ผู้ช่วยคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. กล่าวรายงาน ซึ่งภายใน​งานได้​จัด​ให้​มี​การ​บรรยาย โดย รศ.ดร.อาวรณ์​ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ และ รศ.พญ.สุรินทร์​พร ลิขิตเสถียรรองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็นวิทยากร​ ให้แก่คณาจารย์​คณะแพทยศาสตร์​ มช.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 2​ อาคารเรียน​และ​ปฏิบัติ​การ​ 50 ​ปี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts