“รอบทิศ สี่แคว” วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ธนิศา ………ซอกแซก

รอบทิศ สี่แคว “  วันพุธที่ 15  มกราคม 2563     ลัดเลาะ ลอดช่อง  ตระเวนทุกทั่วถิ่น  ทำหน้าที่สื่อ สะกิด  สะเกา  เล่าข่าวสู่สังคม ทำดีเราชื่นชม ไม่ต้องถามใคร นำเสนอให้ประชาชน ทราบค่   

                                                  *******************************************************

สาระ น่ารู้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยาน

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานพุทธอุทยานนครสวรรค์หน้าตัก ๙ วา (๑๘ เมตร) ตารางเมตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่…บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสวรรค์วิถี
#หมายเลขบัญชี 633-0-50048-7
#ชื่อบัญชี พระพุทธศรีสัพพัญญู (ปิดทองคำเปลว) หรือที่พุทธอุทยานนครสวรรค์

ขออานิสงส์แห่งการปิดทองคำพระพุทธศรีสัพพัญญูู นี้ ส่งผลดลบันดาลอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีรูปงาม (สุรูปตา) นอนก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข, มีผิวพรรณงามผุดผ่องใส (สุวณฺณตา), มีเสียงไพเราะเสนาะโสต (สุสรตา), มีทรวดทรงสมสัดส่วน (สุสณฺฐานํ), มีอำนาจวาสนา มีอิสรยศ (อธิปจฺจํ) มีสติปัญญา เฉลียวฉลาดหลักแหลม, มีบริวารยศ (ปริวาโร) เป็นที่รักเคารพนับถือของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย, และมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความสมปรารถนา ความมั่นคง ความไพบูลย์ในชีวิต พร้อมด้วยธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

********************************************************

จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จฯ

จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์, ในพื้นที่อำเภอเมือง โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองกรด, ในพื้นที่อำเภอลาดยาว โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกริ่นกระถิน ตำบลเนินขี้เหล็ก ,ในพื้นที่อำเภอตาคลี โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองหม้อ และ ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า โครงการเพาะและขยายไม้ผลพันธุ์ดี ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

*****************************************************

นครสวรรค์ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ .ศ.2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อบจ.นครสวรรค์

โดยได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งทั้งการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตลดน้อยลงจากที่ผ่านมาการประชุมในวันนี้ จึงเป็นการนำจุดดีจุดด้อยของการดำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดนครสวรรค์มาพิจารณาเพื่อการนำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานครั้งต่อไป

*****************************************************

อำเภอเก้าเลี้ยวมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้มอบหมายให้ นางสาวนิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.ท.กังวาล ศรีวิไล รอง ผกก.เก้าเลี้ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ ต.หัวดง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงตำบลหัวดงจำนวน 22 คน เพื่อขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

                                          *******************************************************

คณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบึงบอระเพ็ดประชุมแผนกำกับการใช้น้ำในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวางแผนกำกับการใช้น้ำในบึงบอระเพ็ด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) โดยมี สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบึงบอระเพ็ด ร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำกับการใช้น้ำในบึงบอระเพ็ด เพื่อให้มีน้ำสำหรับรักษาระบบนิเวศตลอดฤดูกาล โดยมติที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำความเข้าใจกับราษฎร ให้ทำนาเพียงครั้งเดียว คาคว่าหลังจากหมดฤดูทำนา (อีก 40 วัน) จะมีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม. และคาคว่าก่อนฤดูน้ำใหม่มา จะมีน้ำอยู่ประมาณ  8-10 ล้าน ลบ.ม.

*********************************************************

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล กิจกรรมหารายได้ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางในงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ (เวทีบริเวณริมชายหาดแม่น้ำเจ้าพระยา)

โดยกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อหารายได้สำหรับเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศล อีกทั้งภายในบู๊ทมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา การรับสมัครสมาชิกสภากาชาดไทย สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัด และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ “รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX REVO” จำนวน 1 รางวัล และลุ้นรับรางวัลอีกมากมาย

ทั้งนี้ การจัดบู๊ทกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมหารายได้ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 มกราคม 2563 ณ บู๊ทกิจกรรมเหล่ากาชาด ในงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อสลากกาชาดการกุศล ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมลุ้นรางวัลได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

***********************************************

กฎบัตรนครสวรรค์ เชื่อมต่อ Nakhonsawan Arts and Eat 2020 เกษตรและอาหารปลอดภัย สร้างสุขภาวะชุมชน🥦🍇

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม 3|3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะประธานกฎบัตรนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ เชื่อมต่อ Nakhonsawan Arts and Eat 2020 กิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย (Green Agiculture and Safety Food)

เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่หน่วยงาน เกษตรกร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลนครนครสวรรค์ คณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และสมาคมผังเมืองไทย จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวนี้ขึ้น โดยประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และกิจกรรม อาทิ

🟢การบรรยายและการปฏิบัตรการเกษตรอัจฉริยะ

🟢แนวทางการออกแบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อประกอบการจัดทำแผนเกษตรอัจฉริยะของกฎบัตรนครสวรรค์

🟢การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารของจังหวัดนครสวรรค์

🟢การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวางแผนเชื่อมต่อเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัยกับเครือข่ายผู้บริโภค

                                                          *****************************************************

🟡🟢🔴Nakhonsawan Arts on Street” 🔵🟣🟠
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. – 21.30 น.
ณ ตรอกท่าเรือจ้าง (ซอยข้างร้านเกียรติวัฒนา)

⭕️การแสดงเสือทองไหหนำ
⭕️การแสดงรำถ้วยจีน
⭕️การแสดงดนตรีกวีศิลป์
⭕️การแสดงดนตรี
⭕️นาฎศิลป์ร่วมสมัย

⭕️เสวนาศิลปะต้นแม่น้ำเจ้าพระยา : อ.ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ , อ.เสนีย์ แช่มเดช , อ.วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ, อ.กิตติศักดิ์ แก้วดุก

⭕️การเสวนาดนตรีร่วมสมัยภาคเหนือตอนล่าง : รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง , ผศ.ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา

 

                                                     ******************************************************

ร่วมประชุมตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

 

 พ.อ. สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ว.(ท.)  ,มอบหมาย ร.ท.บุญมี กำจาย , ร.ท.ชาตรี สำเภารอด จนท.ปฎิบัติการฯ กอ.รมน.จังหวัด น.ว. , ส่วนราชการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด) ร่วมประชุมตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ โดยมี น.ส.วีรยา โอชะกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นหัวหน้าคณะทำงาน สรุปผลการประชุมดังนี้
1. ในวันที่ 15 ม.ค. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ศาลาประชาคมบ้านไร่ (ม.3) ศาลาประชาคมบ้านปลวกสูง(ม.4) ให้ราษฎร ม.3 บ้านบ้านไร่ ม.4 บ้านปลวกสูง ต.พระนอน ที่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ทำการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมสำรวจการครอบครองที่ดิน
2. วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 08.30 – 1630 น. สถานที่ศาลาประชาคมบ้านหินดาต ให้ราษฎร ม.1บ้านหินดาต ต.พระนอน ที่มีที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัยภายในเขตห้ามล่าฯ ทำการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมสำรวจการครอบครองที่ดิน
3. วันที่ 17 ม.ค. 63 เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ศาลาวัดศรีวรรณาราม ให้ราษฎร ม.5 บ้านหัวดง ต.พระนอน ที่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยในเขตห้ามล่าฯ ทำการแจ้งการครอบครองที่ดินต่อเจ้าหน้าที่

***********************************************************

นายกิตติคุณ มั่นคงดี “อู๊ด ททบ 5 ประธานชมรมชมรมสื่อออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ PM NEWS TV ,MD NEWS TV แห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563  เฉลิมฉลองงานเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์  “104ปี อัตลักษณ์ ประเพณี วิถี แห่งศรัทธา”

 

งานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดนครสวรรค์

ที่จัดขึ้น 12 วัน 12 คืน 🎉

ระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2563
#แห่กลางคืน วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
#แห่กลางวัน วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

🗓 กำหนดการ 🗓

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ ประจำปี 2562-2563

ระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2563
📍 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 วันจ่าย
📍วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 วันไหว้(วันสิ้นปี)
📍วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 วันเที่ยว (วันขึ้นปีใหม่จีน)
📍วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ขบวนแห่กลางคืน
📍วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ขบวนแห่กลางวัน

การแสดงสดตลอด 12 คืน 

ในงานตรุษจีนนครสวรรค์ พบแสดงจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์

🔸️วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 NSRU Band วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
🔸️วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ไข่มุก รุ่งรัตน์
🔸️วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 วงดนตรีจากโรงเรียนวัดไทรเหนือ
🔸️วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 วง CT Band วงดนตรีจากโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
🔸️วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 วงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานครสวรรค์
🔸️วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 วงนูโว
🔸️วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ไผ่ พงศธร
🔸️วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 โน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต และ บริษัทฮาไม่จำกัด
🔸️วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 วงมหาหิงส์
🔸️วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 วงซูกัส
🔸️วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 วงคาราบาว
🔸️วันพุธที 29 มกราคม 2563 วงดนตรีจากโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

🎈 Highlights พิเศษ 🎈
พบกับ บรรยากาศ อาณาจักร เมืองจีนโบราณ จำลอง ขนาดเท่าของจริงบนถนนสายวัฒนธรรม
🚩การแสดงไทย-จีนร่วมสมัย
🚩ลานบุญ ลานแก้ชงที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา ขนาดกว่า 1,600 ตารางเมตร
🚩ประติมากรรมทรายบนหาดทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยา
🚩พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม RCค้นหาขุมสมบัติ สะสมพวงกุญแจ รุ่นลิมิเตด 12วัน12แบบเพื่องานนี้เท่านั้น!
🚩กิจกรรม ARขุมทรัพย์ 3มิติ เทคโนโลยี ล่าสุดถ่ายภาพเคลื่อนไหว ครั้งแรกในงานประเพณีระดับประเทศ พร้อมชิง iphone11
🚩อิ่มท้องอิ่มใจกับถนนสายวิถีนักชิม วิถีนักช็อป (ร้านอาหารเจ้าดัง รวมในที่นี่ที่เดียว)
🚩 พร้อมการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ คาราบาว ,นูโว, ไผ่ พงศธร, ไข่มุก รุ่งรัตน์, มหาหิงส์ และวงดนตรีชื่อดัง พร้อมการแสดงจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์อีกมากมาย

พิเศษ 
ขอเชิญ สักการะและขอพรในวันตรุษจีนนี้
กับองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ ต้นแบบ จากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่จะประดิษฐาน ณ อาคารพาสาน Landmark แห่งใหม่ของนครสวรรค์

#งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพฉลองเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์104
#ตรุษจีนนครสวรรค์ปี2563 #ตรุษจีนปากน้ำโพปี2563
#ปีใหม่ #ปีใหม่จีน #ตรุษจีน #นครสวรรค์ #ประเทศไทย
#ChineseNewyear2020 #NewYear2020
#新年快乐

****************************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,พร้อมแหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)  กระแซะ

Related posts