#นครสวรรค์.มอบเสื้อ ให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่ 13. มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.นายพสิญจน์. เดชเจริญรุ่งเรือง (บริษัทเพชรวดีก่อสร้าง) ร่วมด้วย นางกานต์สิรี สุขทวี (นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์) มอบเสื้อ. ให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้าน จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งเป็นประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้ามาเป็นอาสาสมัคร และได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครอง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการปฎิบัติการ ต่อไป


โดย พลตำรวจตรี สุกฤษฎิ์. บุญทรง (ผบก.ภ.จว. นว.) เป็นผู้รับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

ธนืศา    (พัช)    รายงาน

Related posts