นครสวรรค์ /// เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและด้านสาธารณสุขอื่นๆ

เมื่อ ๒๒๐๗๐๐ มี.ค.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว ร้อย.รส.ที่ ๑ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ เข้าร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ อ.เก้าเลี้ยว ปี ๖๐  โดยมี นายนวพล  นวกุลพันธ์ ปลัดอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธาน ซึ่งได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและด้านสาธารณสุขอื่นๆ

อื่นๆ บริเวณรอบตลาดเทศบาลเก้าเลี้ยว พร้อมทั้งพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพดีของประชาชนแบบบูรณการตามวิถึคนเก้าเลี้ยว  ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยส มีการมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ตำบล แจกเข็มเชิดชูเกียรติ อสม.ที่ทำงานครบ  ๓๐,๒๐,๑๐ ปี และเข็ม อสม.เพื่อสังคม และมีการจับรางวัล เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

ภาพ/ข่าว            ปชส.ร้อย ที่ ๑ (มทบ.๓๑).

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts