เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่ง CHANGMAI NIGHT MARATHON 2020 “ วิ่งมาหากุศล”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่ง CHANGMAI NIGHT MARATHON 2020 “ วิ่งมาหากุศล” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โดยมี พลเอก เจน คีรีทวีป อดีต.มทบ.33 ประธานที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ , พลเอก ธงชัย เทพารักษ์ รองประธานที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 , คุณมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ , คุณสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง กรรมการผู้จัดการร้านอาหารสามเสนวิลล่า ร่วมแถลงข่าว

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ร้านสามเสนวิลล่าไลฟ์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Related posts