นครสวรรค์ // โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มกราคม 2563 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 22 มกราคม 2563 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โทร. 056-219897 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

หรือศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของโรงพยาบาล www.spr.go.th

ธนิศา.  (พัช)     รายงาน

Related posts