นครสวรรค์ /// เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อ ๒๑๑๐๐๐ มี.ค ๖๐ หมู่รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว.เข้าพบปะพูดคุยกับนายประจวบ หมีทองนายก อบต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เรื่องเกี่ยวกับเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ใกล้จะเข้ามาถึงในปีนี้โดยให้ทาง อบต.ประชุมในส่วนของ สอบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแล้วไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบในขั้นต้นควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน เช่น หาภาชนะโอ่งหรือถังขนาดใหญ่เพื่อใช้เก็บน้ำเพราะช่วงนี้ตามห้วยหนองคลองบึงยังพอมีน้ำอยู่บ้างจึงควรนำมากักเก็บไว้ใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นโดยเฉพาะพวกกลุ่มเกษตรกรควรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและให้ผลผลิตเร็วจะได้ไม่ประสบปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมาเช่นบางครัวเรือนต้องซื้อน้ำมาบริโภคซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นจึงควรเริ่มวางแผนการใช้น้ำเสียตั้งแต่บัดนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว            ปชส.ร้อย ที่ ๑ (มทบ.๓๑).

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts