นครสวรรค์ // สส. นิโรธ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญที่ วัดเนินใหม่สิทธิมงคล

วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 21.19 น.
สส นิโรธ สุนทรเลขา ประธานกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญที่ วัดเนินใหม่สิทธิมงคล ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และเดินผมปะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน #เราไม่เคยลืมกัน #งานที่3

ธนิศา.  (พัช).  รายงาน

Related posts