เชียงใหม่ /// ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

1.จัดผู้ตรวจการขนส่งตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนออกเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

 

2.รถโดยสารสายเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ รอบสุดท้ายออกจากสถานีขนส่งฯเวลา 23.00 น.

 

3.รถโดยสารสายเชียงใหม่ – จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพฯรอบสุดท้ายออกจากสถานีฯเวลา 22.30 น.

 

4.ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว  วราภรณ์ ขสจ.เชียงใหม

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV,มวลชนออนไลน์นิวส์. เชียงใหม่.

Related posts