นครสวรรค์ // ทหารซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

เมื่อ ๑๙๐๙๐๐-๑๒๐๐ มี.ค.๖๐ กกล.รส.จว.นว. โดย  พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ ผบ.ช.พัน ๔ นำกำลัง ร้อย รส.ที่ ๓ (ช.พัน.๔) อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ จัดชุดช่างไม้ร่วมกับ สมาชิก อบต.ชุมตาบง ม.๑ และชาวบ้านในละแวก ร่วมกันซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยของ นาง สมจิตร พุฒิสาร บ้านเลขที่ ๘๖/๑ ม.๑ ต.ชุมตาบง แล้วได้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมไปได้ระยะหนึ่ง เปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงาน ๒๐% สำหรับความคืบหน้าจะแจ้งให้หน่วยเหนือทราบต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว                      รส.ที่ ๓ (ช.พัน.๔)

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts