ชัยนาท /// ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่1/2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่1/2560  ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีพลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำฯ นางสาววิจิตรา ชัยศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ และนายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุม

เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและรายงานสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แนวทางขั้นตอนการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2562 และแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 รวมทั้ง พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายเชิงพื้นที่และแนวทางความต้องการของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

นายมนตรี   มั่นคงดี     ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์     รายงาน

Related posts