เชียงใหม่ // พิธี​เปิด​การ​ประชุมวิชาการ 11th C.M.U Neurosurgery Forum 2019 ” New frontier of Stroke management “

น.อ.นพ.ยอดรัก ประเสริฐ​ ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานใน​พิธี​เปิด​การ​ประชุมวิชาการ 11th C.M.U Neurosurgery Forum 2019 ” New frontier of Stroke management ”

โดยมี รศ.นพ.เกรียงศักดิ์​ ลิ้มพัสถาน อาจารย์​ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์​ คณะแพทยศาสตร์​ มช. กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ​การดูแลรักษาผู้ป่วย​โรคหลอดเลือด​สมองโดยวิทยากร 13 ท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุน​จากราชวิทยาลัย​ประสาท​ศัลย​แพท​ย์แห่ง​ประเทศไทย​ โดยมีบุคลากร​ด้านศัลยแพทย์​ วิสัญญีแพทย์​ แพทย์​ประจำบ้านประสาทศัลย​แพท​ย์ พยาบาล และบุคลากร​ทางการแพทย์ที่ให้ความสนใจ ร่วมในงาน

ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม​ 2562​ ณ ห้องประชุม​เชียงใหม่​ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่​

Related posts