นครสวรรค์ // “อดีตรัฐมนตรีภิญโญ” ประธานประชุมสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ดร.ภิญโญนิโรจน์  สส.นครสวรรค์  เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯเป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ แนวทางการส่งเสริมและการจัดการแข่งขัน ให้นักกีฬาจังหวัดนครสวรรค์สู่ความเป็นเลิศ พร้อมส่งเสริมกีฬาเยาวชนให้เด็กใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล

ธนิศา   (พัช)    รายงาน

Related posts