เชียงใหม่ ///กระทรวงพาณิชย์ ได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ตั้งตลาดทุเรียนในการดึงดูนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดยได้ตั้งเป้าในการเปิดตลาดขึ้นใน เดือนพฤษภาคม

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค.60 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ นายสินธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม การกำหนดแนวทาง การดำเนินการจัดตั้งตลาดดึงดูด พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย คือทุเรียนสดและแปรรูปดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายทุเรียน คือ ตลาดอนุสาร ต. ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่สำหรับจัดตลาด 400 ตรม. ซึ่งปริมาณนักท่องเที่ยวโดยประมาณต่อวันนักท่องเที่ยวจีน 2,100 คน ชาวต่างชาติ 900 คน จำนวนแผงทุเรียนสด 3 แผง ทุเรียนแปรรูป 11 แผง และศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่แสดงสินค้า ประมาณ 1,280 ตรม. พื้นที่ให้เช่าประมาณ 1,300 ตรม. และพื้นที่รอบบริเวณทั้งหมด 49 ไร่ สำหรับพื้นที่ในโกดังที่มีผู้เช่าเพื่อเก็บสินค้าทางศูนย์จะแจ้งให้ผู้เช่ารับทราบในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เช่ามีเวลาในการจัดหาสถานที่เก็บสินค้าใหม่หรือหากมีการเช่าต่อ ศูนย์ ฯ จะเป็นผู้จัดหาสถานที่ในบริเวณใกล้เคียงให้เพื่อเก็บสินค้า ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดให้เร็วที่สุด

รายงานข่าวโดย. กาณฑ์  โสภโณดร

Related posts