“รอบทิศ สี่แคว “ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ธนิศา ………ซอกแซก

รอบทิศ สี่แคว “วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน   2562    ลัดเลาะ ลอดช่อง  ตระเวนทุกทั่วถิ่น  ทำหน้าที่สื่อ สะกิด  สะเกา  เล่าข่าวสู่สังคม ทำดีเราชื่นชม ไม่ต้องถามใคร นำเสนอให้ประชาชน ทราบค่   

*******************************************************

สาระ  น่ารู้  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

เปิดแล้วจร้าๆๆ 🔊🔊🔊ตลาดนัดสุขใจ😍
ขอเชิญทุกท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากเกษตรกรโดยตรงถึงผู้บริโภค
บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดสุขใจ)
ด้านหน้าโรงอาหารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ทุกวันศุกร์ เวลา 07.00-13.00 น “ใส่ใจสุขภาพด้วยพืชผักปลอดภัยห่างไกลมะเร็งร้าย” เริ่มศุกร์ที่ 29 พย 62 เป็นต้นไปจ้า

**************************************************************

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2562

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการของบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอของโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด ปลอดภัยสะอาด เป็นธรรม ยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวง และกีฬา รวมถึงการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563 นายกหญิงกล้า” คุณสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ ร่วมสนับสนุนเต็มที่ ค่ะ

***************************************************************8

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางอำเภอพยุหะคีรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล ได้จัดขึ้น ซึ่งการ ลงแขก” เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยก่อน เป็นการแสดงออกถึงระบบเครือญาติ ความมีน้ำใจของคนในชุมชน การแบ่งปัน ซึ่งการลงแขกนี้เป็นการทำงานให้สามารถเสร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด เช่น การลงแขกดำนา การลงแขกเกี่ยวข้าว การตีข้าว เป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้เงิน แต่เป็นการแสดงถึงน้ำใจในการช่วยงานกันของแต่ละครัวเรือน 

                                                                      ***************************************************

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   มอบหมาย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ,นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บกวาด เก็บขยะริมถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานเดชาติวงศ์ไปจนถึง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ และภายในชุมชนป่าไม้
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสุขอนามัยที่ดี และร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

*********************************************************

รายละเอียดการรับเสื้อและ BIB สำหรับผู้ที่สมัครเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์

************************************************

 

อาการเบื้องต้นโรคเบาหวาน”

ด้วยความห่วงใย : สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครสวรรค์

ที่มาข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

***************************************************

กอ.รมน.นว ,ชุดพยัคฆ์​ไพร​  ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าทรายร่วมกับหน่วยงานราชการ​

 

พ.อ.สุร​จิตร​ สุขีเมฆ​ รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ น.ว.​(ท.)​มอบหมายให้​ ร.ท.ชาตรี​ สำเภารอด​ จนท.ปฎิบัติการ​ฯ​ กอ.รมน.จังหวัด​ น.ว.ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าทรายร่วมกับหน่วยงานราชการ​ ชุดพยัคฆ์​ไพร​  มี​  พ.อ.พงษ์เพชร​  เกษสุภะ​  หน.ชุดปฎิบัติการ​ ศปป.4​ กอ.รมน., สำนักงาน​เจ้า​ท่าภูมิภาค​สาขา​นครสวรรค์, ชรต.306 (จว.น.ว.), อบต.โกรกพระ, ผู้ใหญ่บ้าน​ ม.8​ ต.โกรกพระ, สื่อมวลชน​ กรณี​ นาย​ภูวภัสสร์  ถึงศรีปั้น​ และชาวบ้าน​ ม.1​ต.ยางขาว​ อ.พยุหะคีรี​ จ.นครสวรรค์​ ส่งเรื่องคัดค้านการดูดทราย​( อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาต)​      ของ​บริษั​ทเอกชน​ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา​ ม.8​ ต.โกรกพระ​ อ.โกรกพระ​ จ.นครสวรรค์​

************************************************************

รักเมืองสี่แควเหมือนบ้านเกิด  มุ่งมั่นทำประโยชน์ให้สังคม

“รักกัน อย่ารังแกกัน”  พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์  รำลึกถึงน้ำใจไมตรีที่มีให้กันชองชาวสี่แคว  ช่วงเวลาที่เหลือพร้อมนำประสบการณ์ที่ดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม  ลงพื้นที่ร่วมงานบุญ งานสังคม พร้อมให้การสนับสนุน   เพื่อนพ้องน้องพี่   มิตรสบาย ดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้าน ยึดมั่นการทำงานเสียสละเพื่อส่วนรวม   ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

**************************************************

กิจกรรม มอบทุนการศึกษา แจกแว่นสายตา เลี้ยงอาหารกลางวัน

นายกหญิงกล้า” คุณสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์  ร่วมกับสโมสรไลอ้อนเมืองพระบาง จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา แจกแว่นสายตา เลี้ยงอาหารกลางวัน กับเด็กๆ นักเรียน โรงเรียน บ้านช่อกระถินพัฒนา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 107 คน ตั้งแต่ชั้นป 1 ถึงป 6

***********************************************************

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

ดร.สมเจตร์  รอดนารายณ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์( ฝ่ายบริหาร)   เผยว่า นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 6  ณ จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2562 ผลการแข่งขัน กรีฑา ได้ 14 เหรียญทอง ยกน้ำหนัก 27 เหรียญทอง เซปักตะกร้อ 1 เหรียญทอง ฟุตบอล 1 เหรียญทอง รวม 43 เหรียญทอง และเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันที่ จ.อุดรธานี ต่อไป

******************************************************

ร่วมประชุมสภาฯนำปัญหาต่างๆ นำเสนอรัฐบาลเร่งแก้ไข 

ดร.ภิญโญนิโรจน์  สส.นครสวรรค์  เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ  ในช่วงประชุมสภาผู้แทนราษฎร  “บิ๊กอู๊ด”  ขึ้นล่อง นครสวรรค์ – กทม. หมั่นลงพื้นที่ถี่ยิบ พบชาวบ้านทุกท้องถิ่น  นำปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน นำเสนอสะท้อนถึงรัฐบาลเร่งแก้ไขด่วน สมเป็น สส.ขวัญใจประชาชน

***********************************************************

ร่วมแรงร่วมใจโครงการ ก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวมอิม 3 ปาง ความสูง 44 เมตร

 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  เชิญร่วมแรงร่วมใจโครงการ ก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวมอิม 3 ปาง ความสูง 44 เมตร ที่จะประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณ อุทยานวัฒนธรรมต้นน้ำเจ้าพระยา ใกล้ “พาสาน” อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชาและสถานที่ท่องเที่ยวของภูมิภาค

************************************************************

“สส.นิโรธ” แก้ไขปัญหาความเดือดเรือนของชาวบ้านเรื่องน้ำ

 

นายนิโรธ สุนทรเลขา สส. นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐระธานกรรมาธิการการตำรวจ ร่วมกับ ผอ แจ๊ค นายก ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งนํ้าแม่วงก์ทั้งระบบ  เพื่อเร่งทำโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้านแลัเกษตรกร มีน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรอย่างพอเพียง แก้ไข”ภัยแล้ง” อย่างถาวรเร่ง   เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตรต่อไป เป็นการแกไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก

**********************************************************

พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญทุกท้องที่ ส่งเสริมอาชีพทำกิน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

 
นายกหญิงแกร่ง นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  ลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านอย่างเต็มที่ ลงเร่งความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งด้านการพัฒนาท้องที่ เรื่องอาชีพทำกิน ให้ชาวบ้าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พร้อมให้การสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จนเป็นที่ชื่นชม ของประชาชนในท้องที่ เยี่ยมเลย ค่ะ

************************************************************

************************************************

ร่วมงานบุญ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เคียงคู่ ผวจ.นครสวรรค์์ ไม่เคยขาด

นางประภาวดี สิงหวิชัย (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์)

****************************************************

ขยันขันแข็ง ช่วยงานสังคม อย่างไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย

นางกานต์สิรี สุขทวี นายกไลออนส์ สี่แคว นครสวรรค์

*********************************************************

ใช้เวลาว่างหลังเกษียรอย่างเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และการศึกษา

“ครูเฉลิม” อาจารย์เฉลิม รอดหลง

*******************************************************

ส่งเสริมพัฒนากีฬาเยาวชน สู่ระดับนาๆชาติ

นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

****************************************************

บำรุงรักษาเครื่องจักรกล พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา“ภัยแล้ง” อย่างเต็มที่

นายบรรเจิด กลิ่นฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2

 

 

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,พร้อมแหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)  กระแซะ

Related posts