จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2562

วันที่ (27 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

เพื่อขับคลื่อนการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการของบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอของโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยสะอาด เป็นธรรม ยั่งยืน และรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวง และกีฬา รวมถึงการจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

ข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาพโดยธนิศา(พัช)

Related posts