“รอบทิศ สี่แคว “ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ธนิศา ………ซอกแซก

รอบทิศ สี่แคว “วันอังคารที่ 26   พฤศจิกายน  2562    ลัดเลาะ ลอดช่อง  ตระเวนทุกทั่วถิ่น  ทำหน้าที่สื่อ สะกิด  สะเกา  เล่าข่าวสู่สังคม ทำดีเราชื่นชม ไม่ต้องถามใคร นำเสนอให้ประชาชน ทราบค่   

*******************************************

ข้อคิด  คติธรรม นำชีวิต พระเทพปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์)

***********************************************************

******************************************************

สาระ น่ารู้  จากประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

“รัฐมนตรียุติธรรม” ตรวจเยี่ยมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน และเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ปี 2563

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ซึ่งรัฐมนตรีฯได้เคยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์)

                                                                     *******************************************************

กรมอนามัย เดินหน้ายกระดับคุณภาพโรงพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีทุกกลุ่มวัย

 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 3 จัดกาประชุมเชิงปฎิบัติเขตพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมเครือข่ายหน่วยงานสาธารณะสุขและองค์กรส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี เพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนท้องถิ่น จัดการสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ต่อประชาชนทุกวัย มีแพทย์หญิง วรรณวิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 และเปิดการประชุม  ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

********************************************************

งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จังหวัดนครสวรรค์

*******************************************************

มอบเงินสมทบ เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม

 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์   รับมอบเงินสมทบจาก คุณเอี่ยมเฮง แซ่เล้า คุณกิมฮัว แซ่ก๊วย และตระกลูปรีชาอนัญสุข เพื่อใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (เกาะยม) อ.เมือง จ.นครสวรรค์

***********************************************************

เทศบาลนครนครสวรรค์ต้นแบบการพัฒนาระบบประปา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่ง  EHA กรมอนามัย

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครสวรรค์ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเชิดชูเกียรติเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 3 ในการนี้นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมรับมอบใบรับรอง และรางวัลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

1.ใบรับรอง “ต้นแบบการพัฒนาระบบประปา ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาสะอาด”

  1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม EHA                                                     *******************************************************************

นายกไพลิน“ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ .พยุหะคีรี จ .นครสวรรค์ ระหว่าง  วันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้การดำเนินกิจการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามที่กำหนดไว้อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิก อปพร ให้ได้รับความรู้และเทคนิคเทคนิคใหม่ใหม่ในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่และสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร ปี 2562

**************************************************************

รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด

พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) พร้อมด้วย ผบ.มทบ.31  ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 โดยมี นาย ธนาคม จงจิระ อดิบดีกรมการปกครอง และ นาย วิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน โดยมีผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ 15 อำเภอ เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จว.น.ว.

***************************************************

อธิบดีกรมการปกครอง มอบโล่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบโล่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอบคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ “โรงเรียน กอช.100%”  โดย  นางจิตรา หมีทอง ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร้บมอบ

**********************************************************

นักบริหารรุ่นใหม่ไฟแรง เร่งพัฒนากีฬานำเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ

 

นางศุนิสา  ดารา​เรือง​ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​กีฬา​จังหวัด​นครสวรรค์.​  ดร.สมเจตร์   รอด​นารายณ์​  รองผู้อำนวยการฯ (ฝ่ายบริหาร) ผู้เชี่ยวชาญคว่ำหวอดวงการกีฬาเยาวชน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ใหม่ๆ มุ่งมั่นตั้งใจผลักดันพัฒนานักกีฬาเยาวชนขององค์กร ให้กลับมามีความเป็นเลิศโด่งดังเหมือนในอดีต สร้างชื่อสียงให้กับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกำลังของประเทศไปแข่งขันระดับนาๆ ชาติต่อไป เยี่ยมเลยค่ะ “ผอ.เปิ้ล”- ดร.อ๊อด” เป็นกำลังใจให้ ลุยให้เด็กถึงฝัน

**************************************************************

******************************************************

*******************************************************

**********************************************************

สนับสนุนงานสังคม ส่งเสริมคนทำความดี

“รักกัน อย่ารังแกกัน”  พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์

***************************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์,เทศบาลนครนครสวรรค์,พร้อมแหล่งข่าวทุกท่าน

ธนิศา  (พัช)  กระแซะ

Related posts