เชียงใหม่ // นิทรรศการและเสวนาเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เนื่องในสัปดาห์ให้ความรู้เรื่อง ยาปฏิชีวนะโลก ( World Antibiotic​ Awareness Week 2019 )

รศ.นพ.ชัยวัฒน์​ บำ​รุ​ง​กิจ​ ผู้​อำ​น​ว​ย​การ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิ​ธีเปิด​ นิทรรศการและเสวนาเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เนื่องในสัปดาห์ให้ความรู้เรื่อง ยาปฏิชีวนะโลก ( World Antibiotic​ Awareness Week 2019 ) โดยจัดให้มีการ​เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การใช้ยาปฏิชีวนะ​อย่างสมเหตุผล”

โดยมี รศ.พญ.รมณีย์​ ชัยวาฤทธิ์​ หัวหน้าหน่วย​โรคติดเชื้อ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. และ ผศ.ดร.ภก.วสันต์ กาติ๊บ อาจารย์​ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม​ คณะเภสัชศาสตร์​ มช. ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างสม​เหตุผล​ เพื่อป้องกันการติดเชื้อดื้อยา อันเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิต ทั้งจัดให้มีนิทรรศการ​ให้ความรู้ เรื่องดังกล่าว แก่บุคลากร​ คณะแพทยศาสตร์ มช. และบุคคล​ทั่วไป

ซึ่งจัดโดย หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะทำงานด้านควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน​ 2562 ณ บริเวณ​โถง​ ชั้น​ 1 อาคาร​เฉลิมพระ​บารมี​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

Related posts