นครสวรรค์ /// ” นายกสื่อมวลชน” เป็นวิทยากรสอนนักศึกษา “บทบาทสื่อกับการพัฒนาสังคม” 


นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ หัวข้อ “บทบาทสื่อกับการพัฒนาสังคม” นักศึกษาได้เข้ามาเรียนวิชาสามัญต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช)  รายงาน

Related posts