จ.อุทัยธานี…!!@ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.รับมอบสิ่งของพระราชทาน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต (ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.อำเภอห้วยคต) เป็นประธานในพิธีรับ – มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 270 ราย

ในการนี้ นายสุรสีห์ ศิลาภิวัฒน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง (3ก-166) ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้การอำนวยการของท่านณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.จังหวัดอุทัยธานี) …/

/วินัย ชไนาญปืน & สมาคมผู้สื่อข่าว จังหวัดอุทัยธานี 083-8091687

Related posts