อุทัยธานี. // กรมน้ำช่วยเหลือภัยแล้งโดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยเหลือภัยแล้งโดยจัดส่งจเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้ง ณ หมู่ที่ 9 บ้านจอมทอง ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อสูบน้ำเข้าอ่างนกกระทามายังสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,9,10,11,14,15 บ้านจอมทอง ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันน้ำในสระประปาหมู่บ้านมีลักษณะตื้นเขิน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในครั้งนี้มีผู้รับประโยชน์จำนวน 589 หลังคาเรือน จำนวน 2,015 คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

ภาพ/ข่าว.  สมบูรณ์ ใจมอย

Related posts