จ.อุทัยธธานี…!!@ ส.ป.ส.ช. จัดอบรมให้ความรู้หลักประกันสุขภาพเด็กนักเรียน…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยาคม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายสมพงษ์ บรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่ม ส.ป.ส.ช เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมให้ความรู้หลักประกันสุขภาพนักเรียน

พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประกันสุขภาพเขต 3 นายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี พร้อมคณะกรรมการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลหนองฉาง ให้การต้อนรับโดย นายณรงค์ เถาวัลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยาคม และคณะครู มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน

เนื่องด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ มีความประสงค์จัดประชุมให้ความรู้ด้านการหลักประกันสุขภาพ สิทธิต่าง ๆ ที่พึงจะต้องได้รับ ให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ มีความรู้ ความเข้าใจ และความรอบรู้ทางสุขภาพ สามารถสื่อสารความรู้เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือครอบครัว …//

วินัย ชำนาญปืน & สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687

Related posts