สวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2563 เปิดแล้ว

โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2563 เปิดแล้ว!!! –

สมัครเลยวันนี้ ที่ ฝ่ายการศึกษา โทร.053 210 374

โอกาสในการเรียนรู้ เปิดให้สำหรับ ทุกๆโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ และร่วมเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆด้านการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เท่าเทียมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**(สอบถามและศึกษาเงื่อนไขได้เมื่อโทรสมัครเข้าร่วมโครงการหรือจากไฟล์ที่แนบนี้)

กำหนดการโครงการฯ (ประจำวัน)
*โปรดโทรศัพท์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ก่อนการนำนักเรียนมายังสวนสัตว์ฯ*

08.30 + ลงทะเบียน ที่ฝ่ายการศึกษา
09.00 + เริ่มกิจกรรม และรับฟังข้อปฏิบัติ
+ เข้าฐานการเรียนรู้ภาคเช้า
11.00 + ชมการแสดงของสัตว์น่ารักๆ
11.30 + รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 + เข้าฐานการเรียนรู้ภาคบ่าย
+ เข้าส่วนจัดแสดงพิเศษ(ตามความประสงค์ของโรงเรียน)
14.30 + สรุปการเรียนรู้ ปิดกิจกรรมที่

กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18
​กิจกรรมดีมีประโยชน์ โดยฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จากสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับปี 2563 นี้ รองรับนักเรียนเข้ามาเรียนรู้จำนวน 100,000 คน และมีการปรับฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กำหนดฐาน การเรียนรู้ตามระดับชั้นปฐมวัย ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา ระดับชั้น ป.1-3 ส่วนจัดแสดงสัตว์นักล่า ระดับชั้น ป.4-6 ส่วนจัดแสดงกวางต่างประเทศ ระดับชั้น ม.1-3 ส่วนจัดแสดงนกเงือก และระดับชั้น ม.4-6 สัตว์ป่าสงวน บริเวณ Zoo Kids Zone กิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมภายใต้ห้องเรียนธรรมชาติ ในโลกของสัตว์ป่าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 ชนิด เกือบ 3,000 ตัว อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงพิเศษในราคาพิเศษ เช่น ส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า ทูตสันถวไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนจัดแสดงหิมะเทียม (Chiangmai Zoo Snow Dome) อุณหภูมิลบ 7 องศาเซลเซียส ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Chiangmai Zoo Aquarium) ซึ่งจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม และสวนน้ำสำหรับเด็ก (Kids Water Park) ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นที่ จะสร้างความหรรษาให้กับน้องๆ ภายในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่กว่า 531 ไร่ ในรูปแบบฐานการเรียนรู้กิจกรรม 1 วันไปกลับ พร้อมพี่ๆ ทีมงานวิทยากร ฝ่ายการศึกษา รอให้ความรู้น้องๆ อยู่นะคะ


​นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต ไม่กิน ไม่ฆ่า ไม่ล่าสัตว์ป่า และไม่ใช้ของที่ทำจากซากสัตว์ทุกชนิด สามารถนำกลับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ เอง ครอบครัว หรือชุมชน
​อย่ารอช้า !!!! สำหรับโรงเรียน สถานสงเคราะห์ สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญมาร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ได้แล้วค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่ 053-210374 หรือ 053-221179 ต่อ 179, 211 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

Related posts