เชียงใหม่ // บริษัทยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 170,000 บาท

บริษัทยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จํากัด บริจาคเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 170,000 บาท ให้แก่งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโครงการ ” Love to share ” เพื่อใช้กับผู้ป่วยเด็กและทารกในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1-5

โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts