นครสวรรค์ // กฐินสามัคคีเขาล้อท่าตะโก

วันที่ 3 พ.ย. 62 พระครูณฐกฤต กิตติวุฑโฒ ( พระอาจารย์เพ็ญ ) เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดเขาล้อล้อเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ผู้ใหญบุภฑากร พูลทอง ผู้ใหญ่สมบุญ ชูมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่ สมาชิก อบต.ดอนคา พร้อมคณะกรรมการสำนักสงฆ์วัดเขาล้อเหนือ จัดงานทำบุญถวายพระกฐิน

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างมณฑปใหญ่ซึ่งกำลังก่อสร้าง มึคณะชาวพุทธ สายบุญจากที่ต่างๆนำกฐินมาร่วมทำบุญ สายบุญจากกรุงเทพฯ จาก อ.เมืองนครสวรรค์ จาก อ.ลาดยาว จาก จ.เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงจากสายบุญอำเภอท่าตะโก และลูกหลานชาวดอนคาท่าตะโกที่ไปทำง่นต่างจังหวัด ในปีนี้มีคณะชาวพุทธที่ศรัทรามาร่วมงานกว่า 1.000. คน จนลานจอดรถยนต์ของวัดรถจอดเต็ม มีโรงทานมาร่วมออกโรงทานเป็นเจ้าภาพ กว่า 40 โรงทาน มีอาหารหลากหลายชนิด เปิดโรงทานให้ผู้มาร่วมทำบุญได้รับประทาน อ.นัฐวุฒิ ยอดหมวก อ.สิริพันธ์ ลี้ตระกูล ข้าราชการครูบำนาญ นางรัชฎา กรรมาก นำนางฟ้าสาวงามจากดอนคา มาร่วมฟ้อนรำนำขบวนผ้าพระกฐิน พระอาจารย์เพ็ญมอบเครื่องรางเพื่อเป็นศิริมงคลให้ทุกคน ปีนี้

จากการนับเงิน ได้เงินกฐิน จำนวน 1,741,590. บาท หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท งานนี้คณะกรรมการเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญ ขอบคุณเจ้าภาพอาหารโรงทานที่มาร่วมทำบุญ ขอบคุณ สภ.ท่าตะโก ที่ให้สายตรวจตำบลและตำรวจอาสา อปพร.มาจัดการจราจรจัดระเบียบรถที่มาร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสงบความปลอดภัย หากผู้ใจบุญทุกท่านจะมาร่วมสร้างมณฑปใหญ่ขอเชิญได้ที่สำนักสงฆ์วัดเขาล้อเหนือ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก นครสวรรค์….

( ดนัย ตาคลี )

Related posts