จ.อุทัยธานี…!!@ ครบรอบ 69 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาล…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงพัชรา ชาติอุดมพันธ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการคลัง นางณภัคคนันท์ ยุวดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายสุรศักดิ์ มีวันเนือง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร แพทย์ พยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 30 รูป ณ บริเวณทางลาดขึ้นอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ 50 ปี และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ ที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงพยาบาลและบุคคลที่มีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ณ ห้องประชุมภิยโยทัย อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี …//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน. 083-8091687

Related posts