นครสวรรค์//จัดงานประชุมสัมนาสุขภาพและธุรกิจ UGF ประสบความสำเร็จเกินคาด

นายเสกสรร ปิตินิจนิรันดร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Executive Director) เปิดเผยว่าด้วยชมรมกลุ่มแฮปปี้แฟมิลี่ (Happy Family) นครสวรรค์

ได้มีมติร่วมกันจัดงาน Unicity Global Franchise : UGF เพื่อดูแลสุขภาพและธุรกิจ เมิ่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์สินค้ายูนิซิตี้ (DSC)นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 50 คน ระหว่างเวลา 18.00-20.00น.


ทั้งนี้มีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ นางวราลักษณ์. ชาญสมร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารสุขภาพ เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมสารอาหารเกรดยา นายวิเชียร โรจน์บวรวิทยา และคุณหมอพเยาว์ เทศนา มาแชร์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้โรคที่เป็นอยู่หายขาด. และนางสุวรรณดี. จันทร์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโส (Senior Director) นักธุรกิจเคมีเกษตรร้อยล้านของจังหวัดพิจิตร แต่หันเหมาสนใจสุขภาพและธุรกิจด้านนี้จนประสบความสำเร็จ ที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนให้มีสุขภาพดีและธุรกิจที่ทำเงินมหาศาล
จากการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกคนต่างพอใจกับรูปแบบการจัด ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และรูปแบบธุรกิจที่จะสร้างเงินมหาศาลในอนาคต

ภาพ/ข่าว  ครูเฉลิม รอดหลง

Related posts