นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” ทำบุญตักบตรถวายเป็นพระราชกุศล วันปิยมหารราช

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมวางพวงมาลาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วัดพระปรางค์เหลือง อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์

หลังจากนั้น นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์   ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ  หอประชุมนิทัศพลธรรม โรงเรียนพยุหะวิทยา  (วัดเขาแก้ว) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น นั่นคือ การประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

ธนิศา    (พัช)   รายงาน

Related posts