คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการกําหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงในเฟสแรก ด้วยเงินบริจาค พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคารราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts