โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) แก่เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( Basic CPR ) แก่เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในกรณีฉุกเฉิน

ให้เจ้าหน้าที่อุทยานได้มีความรู้ ความสามารถในการกู้ชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีพยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉิน ที่มีประสบการณ์ด้านการช่วยชีวิตขั้นสูง  ( Advanced Cardiovascular Life Support ) และเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์  เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

 

ธนิศา   (พัช)    รายงาน

Related posts